PR 88

PR 88 
Класически продукт за предпазване на кожата от мръсотия.
Предпазва кожата при работа с масла, греси,бои,

лакове,графит, сажди, прах,катран,битум,лепило,

изкуствени смоли, полиестер,силиконов,минерални влакна

Чисти ръце! Втрийте pr88 преди започване на работа.

След работа, измийте ръцете с малко вода и

мръсотията ще бъде премахната заедно с pr88.

Опаковки:100 мл.,1 л.,10 л.