Уплътнител за фланци висока температура

Анаеробен уплътнител висока температура

Уплътнител специално създаден за производство или ремонт при уплътняване на твърди възли. Той е в състояние да издържа на температури до 204 ° и запълва хлабини до 0.020 "

Предимства на продукта:

Уплътнява всички повърхностни неравенства

Устойчив на повечето автомобилни течности

Не се напуква или свива при втвърдяване

Елиминира скъпоструващи операции

Не корозивен за метални части.

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: Уплътнява плътно прилепнали фуги между твърди метални повърхности и фланци. Особено подходящ, когато се изисква максималната температура и химическа устойчивост.