Еластични секундни лепила

Описание на продукта:

черно модифицирано етил цианоакрилатно лепило, устойчиво на обелване,ударни натоварвания и повишена температура.

ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Бързо залепя разнообразни материали,трудно лепими материали при тежки условия на работа,удари,притискания и вибрации.

Стабилност на залепянето:

Стабилността на залепянето се повлиява от повърхностните условия,площите на залепяне,околната среда,напрежението.Всяко приложение трябва да се разглежда индивидуално.Устойчивостта на влага и температура зависят от повърхностите на залепяне.