PVC 2 - CC

Материал:PVC, антистатичен,

стоманена спирала

Цвятерен.

 Дължина:10 и 15 м.

Температурна устойчивост:0 ° до + 70 ° С

Области на приложение:
Прахоулавяне, вентилация в областта на

климатизацията и вентилацията.

Свойства:Антистатичен (R <108 Ohm), добра гъвкавост.

 

Технически данни
Диаметър
(mm)
Тегло
(kg/m)
Дебелина на стената
(mm)

Радиус

на огъване
(mm)

Максимално налягане
(bar)
Максимален вакуум
(bar)
25
0,13
0,4
18
0,45
0,22
30
0,17
0,4
21
0,40
0,20
40
0,19
0,4
28
0,40
0,18
50
0,24
0,4
35
0,35
0,15
60
0,29
0,4
42
0,35
0,14
70
0,34
0,4
49
0,30
0,12
75
0,36
0,4
53
0,30
0,10
80
0,39
0,4
56
0,25
0,09
100
0,50
0,4
70
0,20
0,08
120
0,60
0,4
85
0,20
0,07
125
0,62
0,4
88
0,15
0,06
140
0,70
0,4
95
0,10
0,06
150
0,73
0,4
105
0,08
0,05
175
0,81
0,4
123
0,06
0,04
200
0,99
0,4
140
0,05
0,03
250
1,23
0,4
175
0,04
0,03
300
1,49
0,4
210
0,03
0,02
350
1,98
0,4
245
0,02
0,02
400
2,26
0,4
280
0,02
0,01
450
2,54
0,4
315
0,01
0,01
500
2,83
0,4
350
0,01
0,01